POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych oraz odbiorcy danych osobowych

Pliki cookies

Udostępnianie danych

Administrator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników innym podmiotom bez ich zgody, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Prawa Użytkownika

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie na stronie www.startlink.startinpodkarpackie.pl nowej Polityki Prywatności. Wprowadzenie zmian do Polityki Prywatności nie będzie miało wpływu na fakt, że Administrator w żadnym przypadku nie udostępnia zebranych danych osobowych innym niż Użytkownicy podmiotom, ani ich nie sprzedaje.

Bezpieczeństwo